Kontakt

VD

Frågor gällande produktion, material och kapacitet.

avatar-priscilla
Tomas Rohlén
Produktion

ADMINISTRATION

Frågor gällande ekonomi och leverans.

avatar-priscilla
IngaLill Ström
Ekonomi / administration