Kontakt

VD

Frågor gällande produktion, material och kapacitet.

Tomas Rohlén
Produktion

ADMINISTRATION

Frågor gällande ekonomi och leverans.

Christina Carlsson
Ekonomi / administration